text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )

सूचना !

  • Time: 2022-01-20 15:18:07
  • Page Visit: 363
img

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोभिड-१९ संक्रमणको लक्षण पोजिटिभ देखिएको हुँदा त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाको मिति २०७८/०९/३० गतेको सूचनाबमोजिम मिति २०७८/१०/०७ गतेदेखि मिति २०७८/१०/०९ गतेसम्म यस कार्यालयको दैनिक सेवा बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
 

Title Download Count View Download
सूचना ! 0   View   Download