text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )

Notices

Notices 2023-04-26 15:01:47

कागजात बुझाउनेसम्बन्धी सूचना

कागजात बुझाउनेसम्बन्धी सूचना 

 • 888
View
Notices 2023-03-26 10:45:24

त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई अध्ययन पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी सम...

त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई अध्ययन पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी...

 • 446
View
Notices 2023-03-07 11:26:53

Notice about Processing for M.Phil. Degree

Notice about Processing for M.Phil. Degree

 • 573
View
Notices 2023-03-02 14:31:38

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना 

 • 922
View
Notices 2023-01-05 12:41:23

विषय : आवेदन पेण्डिङ हटाउने सम्बन्धी सूचना।

आवेदन पेण्डिङ हटाउने सम्बन्धीको सूचना

 • 3551
View
Notices 2022-12-21 09:26:43

पासपोर्ट भिसा विवरण अनिवार्य पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरी यस केन्द्रमा समक...

 • 1719
View
Notices 2022-12-08 08:20:36

मिति २०७९ मंसीर २२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना

मिति २०७९ मंसीर २२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना 

 • 1439
View
Notices 2022-11-30 14:48:08

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना

 • 797
View
Notices 2022-11-13 14:47:33

स्थगन भएको समकक्षता सूचारु भएकोबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

स्थगन भएको समकक्षता सूचारु भएकोबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

 • 1716
View
Notices 2022-09-18 16:25:07

उपाधिको समकक्षतासम्बन्धी जानकारी

उपाधिको समकक्षतासम्बन्धी जानकारी 

 • 4284
View
Notices 2022-09-13 13:33:47

मिति २०७९।०५।२४ गते शुक्रवार गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूचना

मिति २०७९।०५।२४ गते शुक्रवार गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूचन...

 • 2179
View
Notices 2022-09-05 15:04:28

उपाधी प्रमाणपत्रको आधारमा आवेदन भर्नेसम्बन्धी सूचना   

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट समकक्षता प्राप्त गर्न चाहने सेवाग...

 • 2519
View