text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )

Notices

Notices 2021-09-16 16:51:58

कार्यालयको बाहिरी सेवा बन्द रहनेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना 

त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कार्यरत केहि पदाधिकारी तथा शिक्...

  • 47
View
Notices 2021-09-10 22:52:58

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

यस पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा स...

  • 312
View
Notices 2021-09-08 11:48:51

त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको जरुरी सूचना

मिति २०७८/०३/२८ को दैनिक गोरखापत्रमा ...

  • 149
View
Notices 2021-09-01 10:52:26

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना 

यस पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा समकक्षताको लागि अनलाइन आवेदन भर्दा ...

  • 275
View
Notices 2021-08-03 08:58:58

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको जरुरी सूचना

कीर्तिपुर, १९ श्रावण

मिति २०७८ श्रावण १३ गते मंगलवारदे...

  • 723
View
Notices 2021-07-28 18:33:57

सेवाग्राहीहरुमा अनुरोध 

कीर्तिपुर, श्रावण १३ गते 
त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय ...

  • 664
View
Notices 2021-07-24 10:16:04

त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको जरुरी सूचना 

यस केन्द्रबाट शैक्षिक उपाधिको मान्यता...

  • 860
View
Notices 2021-07-02 20:19:46
  • 121420
View
Notices 2021-06-23 17:50:58

अनलाइन आवेदन फारम भर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

उपर्युक्त बिषयमा यस पाठ््यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता प्रदान ग...

  • 977
View