text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )

गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूचना

  • Time: 2022-01-22 07:38:16
  • Page Visit: 804
img

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधी उपाधिका लागि न्यूनतम् मापदण्ड र कार्यविधि २०७३ मिति २०७४।०५।२१ बाट लागू भइसकेकाले सो मापदण्ड र कार्यविधि विपरित प्रदान गरिएका विद्यावारिधि उपाधिको समकक्षता प्रदान नगरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ । 

Title Download Count View Download
गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूचना 0   View   Download