text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )

Notices

Notices 2024-06-06 14:42:31

मिति २०८१।०२।२४ गते विहिवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूचना

मिति २०८१।०२।२४ गते विहिवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूच...

 • 343
View
Notices 2024-04-07 09:44:37

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता तथा मान्य...

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता तथा मा...

 • 4165
View
Notices 2024-01-17 14:36:29

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना

 • 3460
View
Notices 2023-12-10 14:56:57

लेख रचना पून्: आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना २०८०

लेख रचना पून्: आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना २०८०

 • 1969
View
Notices 2023-10-12 17:03:40

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना २०८०

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना २०८०

 • 1445
View
Notices 2023-10-03 15:25:58

Plagiarism सम्बन्धि संसोधित सुचना

Plagiarism सम्बन्धि संसोधित सुचना

 • 1371
View
Notices 2023-09-26 15:27:37

त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता २०७...

त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता ...

 • 2865
View
Notices 2023-09-15 12:35:31

समक्षता सम्बन्धि सूचना

समक्षता सम्बन्धि सूचना

 • 2508
View
Notices 2023-09-05 11:52:29

दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि तहको सोधपत्र Email मा पठाउने वारेको सू...

दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि तहको सोधपत्र Email मा पठाउने वारेको...

 • 1038
View
Notices 2023-08-21 11:44:32

अध्ययन अवधि खुलाउनेसम्बन्धी सूचना

अध्ययन अवधि खुलाउनेसम्बन्धी सूचना 

 • 1255
View
Notices 2023-08-14 14:30:42

Travel Statement

Travel Statement Form/ यात्रा बिवरण फर्म

 • 966
View