text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )
img

Message from Director

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक निकाय हो । यस केन्द्रको स्थापना २०३० साल साउन १ गते भएको हो । स्थापना कालदेखि नै यसले त्रि.व... Read More

Notices

More Notices
Notices 2023-04-26 15:01:47

कागजात बुझाउनेसम्बन्धी सूचना

कागजात बुझाउनेसम्बन्धी सूचना 

  • 887
View
Notices 2023-03-26 10:45:24

त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई अध्ययन पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी सम...

त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई अध्ययन पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी समन्वय महाशाखाको मिति २०७९ चैत्र ११ गतेको गोरखापत्रमा पेज नं. ७ मा प्रकाशित सूचना ...

  • 446
View
Notices 2023-03-07 11:26:53

Notice about Processing for M.Phil. Degree

Notice about Processing for M.Phil. Degree

  • 572
View
Notices 2023-03-02 14:31:38

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना 

  • 922
View

Journal

View All Journal

Board Decision

More Board Decision
Board Decision 2022-01-30 11:26:21

Board Decision-Poush 2078

Board Decision-Poush 2078

  • 4170
View
Board Decision 2022-01-30 10:20:16

Board Decision_Mansir 2078

Board Decision_Mansir 2078

  • 1916
View
Board Decision 2022-01-30 10:17:33

Board Decision-Kartik 2078

Board Decision-Kartik 2078

  • 1556
View
Board Decision 2022-01-30 09:43:42

Board Decision_Ashwin-2078

Board Decision_Ashwin-2078

  • 2293
View