text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )

Notices

Notices 2023-01-05 12:41:23

विषय : आवेदन पेण्डिङ हटाउने सम्बन्धी सूचना।

आवेदन पेण्डिङ हटाउने सम्बन्धीको सूचना

 • 4049
View
Notices 2022-12-21 09:26:43

पासपोर्ट भिसा विवरण अनिवार्य पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरी यस केन्द्रमा समक...

 • 1979
View
Notices 2022-12-08 08:20:36

मिति २०७९ मंसीर २२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना

मिति २०७९ मंसीर २२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना 

 • 1755
View
Notices 2022-11-30 14:48:08

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना

 • 1030
View
Notices 2022-11-13 14:47:33

स्थगन भएको समकक्षता सूचारु भएकोबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

स्थगन भएको समकक्षता सूचारु भएकोबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

 • 2052
View
Notices 2022-09-18 16:25:07

उपाधिको समकक्षतासम्बन्धी जानकारी

उपाधिको समकक्षतासम्बन्धी जानकारी 

 • 4784
View
Notices 2022-09-13 13:33:47

मिति २०७९।०५।२४ गते शुक्रवार गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूचना

मिति २०७९।०५।२४ गते शुक्रवार गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्बजनिक सूचन...

 • 2435
View
Notices 2022-09-05 15:04:28

उपाधी प्रमाणपत्रको आधारमा आवेदन भर्नेसम्बन्धी सूचना   

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट समकक्षता प्राप्त गर्न चाहने सेवाग...

 • 2695
View
Notices 2022-09-05 15:02:27

झ्यालबाट प्रदान गरिने सेवा समय सम्बन्धी सूचना   

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको दैनिक रुपमा समकक्षता प्रदान गर्ने ...

 • 1848
View
Notices 2022-08-30 16:28:29

समकक्षता स्थगनसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना   

प्रस्तुत विषयमा सिंघानियाँ विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत, मेवार ...

 • 3593
View
Notices 2022-08-02 10:57:38

शोधपत्रको डिजिटल प्रति नेपाली युनिकोडमा हुनुपर्नेसम्बन्धी अत्यन्त ...

एम.फिल. तथा विद्यावारिधी तहको समकक्षताको लागि आवेदन दिने सेवाग्र...

 • 1904
View
Notices 2022-08-02 10:53:33

समकक्षता स्थगनसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन, ...

 • 2389
View