text/x-generic nav.blade.php ( ASCII text )

Notices

Notices 2023-07-05 17:07:15

समाचार खण्डन गरिएको बारे ।

समकक्षता प्रमाणपत्र माग्दा आस्थाले खेपेको खप्की । 

 • 1179
View
Notices 2023-07-04 18:00:20

समाचार खण्डन गरिएको बारे ।

समकक्षता प्रमाणपत्र माग्दा आस्थाले खेपेको खप्की । 

 • 911
View
Notices 2023-04-26 15:01:47

कागजात बुझाउनेसम्बन्धी सूचना

कागजात बुझाउनेसम्बन्धी सूचना 

 • 3194
View
Notices 2023-03-26 10:45:24

त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई अध्ययन पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी सम...

त्रिविमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई अध्ययन पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी...

 • 1229
View
Notices 2023-03-07 11:26:53

Notice about Processing for M.Phil. Degree

Notice about Processing for M.Phil. Degree

 • 1500
View
Notices 2023-03-02 14:31:38

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना 

 • 1934
View
Notices 2023-01-05 12:41:23

विषय : आवेदन पेण्डिङ हटाउने सम्बन्धी सूचना।

आवेदन पेण्डिङ हटाउने सम्बन्धीको सूचना

 • 4648
View
Notices 2022-12-21 09:26:43

पासपोर्ट भिसा विवरण अनिवार्य पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरी यस केन्द्रमा समक...

 • 2370
View
Notices 2022-12-08 08:20:36

मिति २०७९ मंसीर २२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना

मिति २०७९ मंसीर २२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना 

 • 2133
View
Notices 2022-11-30 14:48:08

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना

लेख रचना आव्हानसम्बन्धी जरुरी सूचना

 • 1378
View
Notices 2022-11-13 14:47:33

स्थगन भएको समकक्षता सूचारु भएकोबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

स्थगन भएको समकक्षता सूचारु भएकोबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

 • 2772
View
Notices 2022-09-18 16:25:07

उपाधिको समकक्षतासम्बन्धी जानकारी

उपाधिको समकक्षतासम्बन्धी जानकारी 

 • 5448
View